Matematické Fórum

Nevíte-li si rady s jakýmkoliv matematickým problémem, toto místo je pro vás jako dělané.

Nástěnka
! 04. 11. 2016 (Jel.) Čtete, prosím, před vložení dotazu, děkuji!
17. 01. 2016 (Jel.) Rok 2016 s novými a novějšími krystaly od kolegy Pavla!
17. 01. 2016 (Jel.) Nabídka knih z oborů matematiky, fyziky, chemie
23. 10. 2013 (Jel.) Zkuste před zadáním dotazu použít některý z online-nástrojů, konzultovat použití můžete v sekci CAS.

Nejste přihlášen(a). Přihlásit

Témata založená uživatelem BakyX

 1. Absolutne tazka rovnica
 2. Zaujimava sustava rovnic
 3. Heronov vzorec
 4. Veľmi ťažka úloha
 5. Super ťažká logická úloha
 6. Veľkosť uhla
 7. Slovná úloha
 8. Jednoduchá slovná úloha
 9. Pravdepodobnost
 10. Prvocisla
 11. Matematicky problem
 12. Matematicky problem
 13. Stvorec a trojuloholnik
 14. Zložitejsia sustava rovnic
 15. Trojuholnik
 16. Linearna rovnica
 17. Dôkaz o stvorci
 18. Rovnaramenny trojuholnik
 19. Vyjadrenie neznamej zo vzorca
 20. Lichobeznik - Je moje riešenie spravne ?
 21. Hľadám čísla - Zvládneš to do 15 minút ?
 22. Sustava rovnic s faktoriálom
 23. Ktore cislo je na 2006 s tom mieste ?
 24. Slovná úloha na sústavu rovníc
 25. Kvadraticka rovnica
 26. Kruznice
 27. Uloha na vyhrevnost
 28. Viac úloh - Sú moje výsledky správne ?
 29. Vyjadrenie neznamej zo vzorca
 30. Stvorec a trojuholniik - Je moje riesenie spravne ?
 31. Kruznica
 32. Veľmi ťažka úloha (pre mňa :D) - Hra s periodov
 33. Zase geometria
 34. Sustava rovnic
 35. Vypocet vysky vc v pravouhlom trojuholniku
 36. Trojuholnik
 37. Rovnica s neznamov pod odmocninou
 38. Schody
 39. Uloha zo stvorcom
 40. Lichobeznik
 41. Pytagorova veta
 42. Tvrdenie o periodickom čísle
 43. Sustava dvoch nerovníc
 44. Matematicka suvislost v tabulke
 45. Odvodenie vzorcov
 46. Výpočty v kružnici - Je môj výsledok správny ?
 47. Kolko existuje takých trojíc..
 48. Dvokazova uloha
 49. Kriteria delitelnosti
 50. Prevratene cisla
 51. Parametrická rovnica s absolutnou hodnotou
 52. Štvorec
 53. Vzorec
 54. Konstrukcia trojuholníka
 55. Obdlžník a trojuholník
 56. Zaujímavé hodiny
 57. Napíš zlomok..
 58. Ciselne rady
 59. Povrch kvádra
 60. Ulohy z fyziky pre ZS
 61. Viac uloh
 62. Ťažšia úloha s kruhmi
 63. Pravdepodobnost
 64. Lichobeznik
 65. Kvadraticka rovnica s dvoma parametrami (jednoduche)
 66. 10 ciferné číslo
 67. Vyjadrenie neznámej zo vzorca
 68. Dôkaz
 69. Štvorec
 70. Logaritmus - otázka
 71. Kvadraticka rovnica
 72. Prvočísla
 73. Rovnice
 74. Dvokazova uloha
 75. Ťažká sústava logaritmických rovníc
 76. Štvorciferné čísla
 77. Pravdepodobnost
 78. Otázka
 79. Otazka ohladom zapisu slov do nerovnice :)
 80. Geometria
 81. Viac úloh zo zaujímavej stredoškolskej matematiky
 82. Sústava troch rovníc
 83. Geometrická úloha
 84. Trojuholník
 85. Konštrukčné úlohy
 86. Geometria II
 87. Zaujímavá sústava rovníc
 88. Slovná úloha
 89. Sústava gonimetrických rovníc
 90. Logaritmická rovnica
 91. Otázka ohľadom vzorca
 92. Vyjadrenie zo vzorca
 93. Otázka ohľadom konštrukcie
 94. Magické čísla
 95. Jazda automobilom - kde som spravil chybu ?
 96. Úloha na pohyb z fyziky
 97. Otazka ohladom trojuholnika
 98. Jednoducha úloha - je môj vysledok správny
 99. Niečo ľahšie - Postupnosť čísel
 100. Logaritmus
 101. Kvadraticke rovnice s parametrom
 102. Ďalšia problemová úloha o pohybe
 103. Rovnoramený trojuholník - Otázka
 104. Nerovnica s absolutnou hodnotou
 105. Zaujimavá logická úloha
 106. Jednoducha geometricka uloha - prosim o kontrolu
 107. Trojuholník
 108. Trojuholnik - overenie spravnosti riesenia
 109. Konstrukcia - otázka
 110. Konštrukčná úloha (ďalšia)
 111. Geometrická úloha - kruh, štvorec, päťuholník
 112. Gonimetricka rovnica
 113. Deltoid
 114. Dvôkaz vzorca pomocou určitého integrálu
 115. Dôkaz o deliteľnosti
 116. Dôkaz o trojhuolníku
 117. Konštrukcia lichobežníka
 118. Konštrukcia trojuholníka
 119. Kosodlžník
 120. Súhrn geometrických vzorcov
 121. Pravouhlý trojuholník
 122. Niečo ľahšie - prvočísla a deliteľnosť
 123. Vzorec
 124. Konštrukcia rovnoramenného trojuholníka
 125. Kontrola výsledku - geometrická úloha
 126. Vzorec pre lichobežnik a deltoid
 127. Otázka ohladom trojuholníka
 128. Konštrukcia trojuholníka
 129. Sústava rovníc
 130. Exponenciálna rovnica
 131. Zaujímavé čísla
 132. Nájdite všetky čísla od ...
 133. Kocka a výpočty v nej
 134. Pravouhlý trojuholník
 135. Zase trojuholník, tentokrát niečo ľahšie
 136. Sústava rovníc - tentokrát s parametrom
 137. Hľadám knihu - Matematická analýza
 138. Určte počet všetkých trojíc...
 139. Vyjadrenie zo vzorca - otázka
 140. Množiny - zjednodušené zadanie
 141. Geometria - trojuholník
 142. Rovnica v množine C
 143. Otázka
 144. Rovnica v množine C 2
 145. Geometrická úloha
 146. Dvôkaz
 147. Konštrukčná úloha
 148. Špecifické označenie
 149. Jednoduchá konštrukcia lichobežníka
 150. Vzorec
 151. Diofantická rovnica
 152. Konštrukcia pravouhlého trojuholníka I
 153. Dokáž alebo vyvráť
 154. Polkruh
 155. Rovnostranný trojuholník
 156. Geometria - kontrola výsledku
 157. Dôkazy v trojuholníku
 158. Papagáje - Nevyriešená úloha zo stránky "hlavolamy.sk"
 159. Konštrukčná úloha - otázka
 160. Pravouhlý trojuholník - dvôkaz - jednoduchšie
 161. Rovnoramenný trojuholník
 162. Zápis nekonečnej rady a jej súčet (jednoduché)
 163. Pravdepodobnosť
 164. Obvod deltoidu
 165. Program tvoriaci graf funkcie
 166. Čomu je rovné 2^i ?
 167. Všeobecné pravidlo
 168. Konštrukcia trojuholníka (obvod a dve uhly)
 169. Existuje taký trojuholník ?
 170. Pravouhlý rovnaramenný trojuholník - Výpočet (jednoduché)
 171. Pravouhlý rovnaramenný trojuholník - Výpočet 2 (jednoduché)
 172. Pravouhlý rovnaramenný trojuholník - Dôkaz (jednoduché)
 173. Vlastnosti lichobežníku (jednoduché)
 174. Konštrukcia pravouhlého trojuholníka II (ťažká úloha)
 175. Základy integorvania
 176. Konštrukcia pravouhlého trojuholníka pomocou ťažníc
 177. Dôkaz vzorca pre všeobecný trojuholník (veľmi jednoduché)
 178. Existencia trojuholníka, v ktorom platí..(trocha ťažšia úloha)
 179. Pravdepodobnosť platnosti nerovnosti
 180. Pravouhlý trojuholník - jednoduchá úloha - kde mám chybu ?
 181. Konštrukcia pravouhlého trojuholníka III
 182. Polomer kružnice
 183. Rovnoramenný trojuholník - vyjadrenie (jednoduché)
 184. Úprava výrazu
 185. Konštrukcia pravouhlého trojuholníka IV
 186. Planimetria - kontrola výsledku
 187. Rovnica
 188. Všeobecný trojuholník (dôkaz) - jednoduchšie
 189. Bolo už dokázané toto ?
 190. Konštrukcia štvorca - jednoduchšie
 191. Matematický zápis rovnice
 192. Obsah trojuholníka pomocou výšok
 193. Dvojková sústava
 194. Konvergencia nekonečného radu
 195. Potrebujem pomoc s dvôkazom z teórie čísel
 196. Riešenie jednoduchej úlohy pomocou derivácie
 197. Zápis v TeXu
 198. Možina bodov
 199. Jednoduchá úloha - ale nedochádza mi to :) - Množiny
 200. Obsah tetivového deltoidu
 201. Kombinatorika
 202. Konštrukcia tetivového deltoidu
 203. Doplnenie operácií
 204. Platnosť rovnosti
 205. Porovnávanie čísel obsahujúcich e, pi
 206. Vzorce
 207. Nerovnosti sú ťažké - pokúsim sa o dôkaz - číslo 1
 208. Nerovnosti sú ťažké - pokúsim sa o dôkaz - číslo 2
 209. Nerovnosti sú ťažké - pokúsim sa o dvôkaz - číslo 3
 210. Nerovnosti sú ťažké - pokúsim sa o dôkaz - číslo 4
 211. GeoGebra otázky
 212. Úloha s prvočíslami
 213. Teplo
 214. Teplo 2
 215. Úloha na zrýchlenie
 216. Úloha o rovnováhe (asi)
 217. Teplo 3 (snáď už naposledy)
 218. Ako vypočítať imaginárnu a reálne časť ?
 219. Dôkaz pravidla deliteľnosti 7
 220. Lineárna rovnica
 221. Štvorec a trojuholník
 222. Matematický zápis
 223. Úloha o pohybe
 224. Teplo IV -
 225. Otázka ohľadom rýchlosti
 226. Relatívnosť pohybu
 227. Určenie hodnoty súčtov
 228. Vzorec
 229. Teplo V (už iba kontroly)
 230. Konštrukcia trojuholníka
 231. Dôkaz vety o prvočíslach
 232. Je moje tvrdenie správne ?
 233. Obdlžník
 234. Knihy
 235. Určenie všetkých čísel a,b
 236. Potrebujem pochopiť zadanie
 237. Mini otázka
 238. Úloha z PIKOFYZU - AKTUÁLNE ZADANIE - SÉRIA SKONČILA - Prosím o pomoc
 239. Rovnosť
 240. Sústava rovníc
 241. Konštrukcia trojuholníka - problém
 242. Jednoduchá hra s číslami
 243. Matematický program
 244. Otázka ohľadom vzorca
 245. Palindromické čísla
 246. Obsahy
 247. Otázka z planimetria - nedochádza mi taká jednoduchá vec
 248. Kedy má daný výraz najmenšiu hodnotu
 249. Planimetrická otázka
 250. Dôkaz - prosím o nakopnutie
 251. Postupnosti
 252. Vyjadrenie neznámej zo vzorca
 253. Jednoduchá úloha s kartami
 254. Rovnica
 255. Vpíš do trojuholníka štvorec
 256. Množina bodov
 257. Konštrukcia trojuholníka pomocou O, alfa, rho
 258. Trojuholník a všetky jeho vlastnosti
 259. Logická hra
 260. Kladkostroj
 261. Konštrukcia rovnobežníka
 262. Nerovnica
 263. Dôkaz v trojuholníku
 264. Nerovnosť - ako vyriešiť túto ťažkú úlohu ?
 265. Superlogická hra :)
 266. Úprava výrazu
 267. Ako to spravil Wolfrám - vyjadrenie neznámej zo vzorca
 268. The Switches
 269. Rovnosť v trojuholníku
 270. Vlastnosti trojuholníka - dôkaz
 271. Zháňam matematické knihy
 272. Jednoduchý integrál
 273. História riešenia rovníc 3,4,5 tého stupňa
 274. Jednoduchý dôkaz
 275. Veľmi jednoduché - Konštrukcia lichobežníka
 276. Domáce zvieratko
 277. Pravdepodobnosť
 278. Nerovnosť v trojuholníku
 279. Nerovnosť v trojuholníka 2
 280. Konštrukcia
 281. Šťastné a veselé
 282. Teória čísel - dôkaz
 283. Sústava rovníc
 284. Kombinačné čísla - ťažká úloha
 285. Nerovnosť platiaca pre štvoruholníky - ťažšia úloha
 286. Určte všetky polynomy
 287. Nerovnosť
 288. Rovnica s dvomi neznámimi
 289. Sústava rovníc 2
 290. Matematický job
 291. Reciproké rovnice
 292. Ťažká nerovnosť
 293. Dĺžka pásu
 294. Pravidelný päťuholník
 295. Rovnica
 296. Veľmi jednoduchá rovnica
 297. Hľadám nejaký film/knihu o matematike
 298. Deliteľnosť
 299. Dôkaz v trojuholníku
 300. Gonimetria - Nerovnosť platiaca pre uhly v trojuholníku
 301. Ďalšia konštrukcia trojuholníka
 302. Zahrajme sa hru - nájdi stred
 303. Inflexný bod
 304. 4D útvar
 305. Formálny matematický zápis
 306. Nerovnosť
 307. Limita
 308. Vlastnosti v trojuholníku
 309. Dôkaz
 310. Diofantická rovnica
 311. Vekový priemer fóra
 312. Vyjadrenie neznámej - je to možné
 313. Vzdialenosť dvoch bodov v trojuholníku - ŤAŽKÉ
 314. Zaujímavé úlohy
 315. Vzdialenosť dvoch bodov v trojuholníku II
 316. Pohlavie
 317. Úloha z teórie čísel
 318. Trojuholník a uhly - HARD
 319. Slovná úloha EASY
 320. Obdĺžnik - Medium-HARD
 321. Sily
 322. Základoškolská výzva
 323. Odpory
 324. Nájdi všetky čísla...
 325. Počtové operácie
 326. Pekná úloha z teórie čísel zo ZŠ MO
 327. Obsah tetivového päťuholníka
 328. Pravouhlé trojuholníky
 329. Ďalšia úloha z teórie čísel
 330. Chcem pochopiť zadanie :)
 331. Množina bodov
 332. Zápis konštrukcie
 333. Exponenciálna rovnica v C
 334. Pochopenia zadania
 335. Prečo táto rovnica nemá riešenie v R ?
 336. Kombinatorika
 337. Gonimetria
 338. Lichobežník
 339. Šesťuholník vpísaný do kružnice
 340. Postupnosť čísel
 341. Výsledný objem
 342. Priemerná hustota
 343. Úloha o pohybe - výpočet času
 344. Relatívna rýchlosť
 345. Lietadlá - jednoduchá úloha o pohybe
 346. Výpočty v elektrickom obvode
 347. Výpočty v elektrickom obvode II
 348. Sily
 349. Experimmentálne určite mernej tepelnej kapacity
 350. Pekná úloha o pohybe
 351. Cena elektrickej energie
 352. Výpočty v elektrickom obvode III
 353. Predbiehanie
 354. Rovnomerné spomaľovanie
 355. Mriežka
 356. Konštrukcia odrazeného lúča v zrkadle
 357. Štvorciferné číslo ;)
 358. Pohybujúci sa kruh - pre ZŠ dosť ťažké
 359. Hľadám knihy
 360. Delenie nulov
 361. Polynómi - dôkaz
 362. Polynóm II - dôkaz
 363. Lichobežník - otázka
 364. Kombinatorika
 365. Dôkaz v trojuholníku
 366. Postupnosť
 367. Jednoduchá zábavka na 3 minútky :)
 368. Štvorciferné čísla
 369. Dôkaz vety o zložených číslach
 370. Úloha z teórie čísel - dôkaz
 371. Aritmetická postupnosť
 372. Postupnosť kružníc I - EASY
 373. ULTRA HARD úloha - Planimetrický dôkaz
 374. Najväčší matematici všetkých čias
 375. Postupnosť kružníc II - MEDIUM
 376. Dôkaz
 377. Úloha o teple
 378. Rovnosť
 379. Problémová kombinatorika
 380. Príklad zo života - vylievanie vody
 381. Nájdi všetky trojuholníky, pre ktoré platí...EASY
 382. Substitúcia
 383. Nájdite najmenšie trojciferné..
 384. Sústava rovníc
 385. Magický štvorec
 386. Nájdite najmenšie trojciferné..
 387. Príprava na SŠ MO
 388. Dôkaz zloženosti čísla
 389. Teória čísel - pekne zaujímavá úloha
 390. Homogenita výrazu, nerovnosti
 391. Diofantická rovnica I
 392. Najväčší spoločný deliteľ
 393. Mám nájsť všetky dvojice prvočísel..Ah jáj
 394. Nerovnosť - aplikácia AG
 395. Prvočísla p,q
 396. Nerovnosť - sčítanie AG
 397. Nerovnosť - sčítanie AG II
 398. Teória čísel - otázka
 399. Súčet radu
 400. Teória čísel - dôkaz
 401. Ďalší súčet radu
 402. Ďalší rad
 403. Koeficienty polynómu
 404. Zápis pomocou sigma
 405. Ďalšia suma
 406. Jednoduché rady
 407. Ďalší súčet radu
 408. Úloha na otočenie
 409. Určenie koeficientov polynómu
 410. Určenie koeficientov polynómu II
 411. Kombinatorika - permutácie
 412. Kombinatorika - ďalšia úloha
 413. Kombinatorika - ďalšia úloha
 414. Kombinatorika - jednoduchá úloha
 415. Dôkaz geometrických identít - ťažká úloha z MO
 416. Matematický znak
 417. Kombinatorika - jednoduchá úloha
 418. Určenie koeficientov polynómu III
 419. Rovnosť polynómov
 420. Deliteľnosť polynómov
 421. Deliteľnosť polynómov 2
 422. Rovnosť polynómov
 423. Zvyšok po delení polynómov
 424. Študijné materiály
 425. Rovnosť polynómov
 426. Zvyšok po delení polynómov
 427. Deliteľnosť polynómov 2
 428. Deliteľnosť polynómov
 429. Rovnosť polynómov
 430. Jednoduchšia suma
 431. Suma s členmi aritmetickej postupnosti
 432. Rovnosť polynómov znova
 433. Korene mnohočlenov (jednoduchšia úloha)
 434. Dôkaz aritmetickej identity
 435. Diofantická rovnica
 436. Počet reálnych koreňov polynómu
 437. Kombinatorika - dôkaz identity
 438. Kombinatorika - dôkaz identity II
 439. Odhad veľkosti čísla
 440. Kombinatorika - jednoduchá úloha
 441. Silnejší odhad ako AG
 442. Počet permutácií s obmedzujúcou podmienkou
 443. Pravdepodobnosť
 444. Hlavolamy - logické aj matematické
 445. Maximalizovanie obsahu
 446. Goniometrická rovnica
 447. Dôkaz odhadu
 448. Algebra - Existencia trojuholníka
 449. Dôkaz rovnosti - veľmi pekná úloha
 450. Súčet kombinačných čísel
 451. Príklad z geometrie - neschopnosť pochopiť riešenie
 452. Pád telesa
 453. Výsledná sila
 454. Určte všetky hodnoty výrazu V
 455. Zaujímavá rovnica 6. stupňa
 456. Pokrývanie šachovnice
 457. Učebnica fyziky pre gymnázia
 458. Rovnosť
 459. Priestor
 460. Iracionálna rovnica (jednoduchšia úloha)
 461. Sústava rovníc
 462. Pekná úloha z teórie čísel
 463. Pekná úloha z teórie čísel 2 (ťažšia ako predošlá)
 464. Pekné úloha z teórie čísel 3 (zasa o niečo ťažšia...)
 465. Kombinatorická úloha
 466. Nerovnosť
 467. Úlohu z teórie čísel
 468. Objem štvorstena
 469. Elipsa v analytickej geometrii
 470. Limita postupnosti
 471. Spojitosť funkcie v bode
 472. Sústava rovníc
 473. Ďalšia geometrická úloha
 474. Milá úloha z teórie čísel
 475. Pekná úloha o polynóme
 476. Zaujímavý fakt z pravdepodobnosti
 477. Pekná úloha o polynóme 2
 478. Nerovnosť - malé zovšeobecnenie úlohy z MO
 479. Fotografovanie (kombinatorická úloha)
 480. Kombinatorická úloha 2
 481. Hra s číslami
 482. Jednoduchá sústava rovníc
 483. Rovnica 4. stupňa
 484. Funkcia
 485. Sústava rovníc
 486. (n!)^2 v sústave so základom n
 487. Diofantická rovnica
 488. Pekná úloha s číslami
 489. Funkcia pre počet výskytov cifry v cifernom zápise čísla
 490. Rýchlosť
 491. Úloha z dynamiky
 492. Dynamika
 493. Zaujímavá exponenciálna rovnica
 494. Pekná a známa teória čísel
 495. Sequence
 496. Celočíselný koreň kubického polynómu (jednoduchšia úloha)
 497. Definičný obor a obor hodnôt
 498. Polynóm
 499. Umocňovanie a deliteľnosť
 500. Kyvadla
 501. Kyvadlo
 502. Dopplerov jav
 503. Elektrónová konfigurácia
 504. Kruhový dej
 505. Zákon elektromagnetickej indukcie
 506. Zaujímavá rovnica
 507. Vlnenie
 508. Limita
 509. RLC obvod
 510. Momenty síl
 511. Zadanie sumy
 512. Spojitosť inverznej funkcie

Zápatí

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2005 Rickard Andersson