Matematické Fórum

Nevíte-li si rady s jakýmkoliv matematickým problémem, toto místo je pro vás jako dělané.

Nástěnka
!! 17.06.2018 (Jel.) Khanova škola zve nadšence ke spolupráci na překladech návodů pro učitele a rodiče.
! 04.11.2016 (Jel.) Čtete, prosím, před vložení dotazu, děkuji!
17.01.2016 (Jel.) Rok 2016 s novými a novějšími krystaly od kolegy Pavla!
17.01.2016 (Jel.) Nabídka knih z oborů matematiky, fyziky, chemie
23.10.2013 (Jel.) Zkuste před zadáním dotazu použít některý z online-nástrojů, konzultovat použití můžete v sekci CAS.

Nejste přihlášen(a). Přihlásit

#1 17. 12. 2018 02:09

Jiří111
Zelenáč
Příspěvky: 2
Reputace:   
 

chemické výpočty (stechiometrie a krystalizace)

Potřebuji Vás o pomoc s těmito dvěma příklady. Nevím dospět k výsledku.

I.)
Pro syntézu potřebujete čistý Cu(NO3)2.3H2O. Firma Aldrich nabízí 500 g za 1270 Kc, ale vy jste zjistili, že lze tuto sůl koupit levněji, 500 g za 800 Kc jenže je znečištěná NaNO3, údajně 1-5%. Odhadli jste, že se vám to vyplatí, koupili a pustili se do rekrystalizace:

Nejprve jste navážili 150 g nečisté soli a rozpustili jste ji v takovém množství vody, kolik by bylo potřeba pro přípravu roztoku čistého Cu(NO3)2.3H2O nasyceného při 60 °C. Vše se krásně rozpustilo, roztok jste ochladili na 20 °C, vypadlo 112 g čistých krystalů Cu(NO3)2.3H2O.

Z výtěžku jste zjistili, že výchozí materiál opravdu není čistý Cu(NO3)2.3H2O. Zkusíte tedy z matečného roztoku získat co nejvíc čisté látky. Spočítáte obsah NaNO3 a z matečného roztoku odpaříte vodu tak, aby jí zbylo právě tolik, kolik je potřeba na nasycený roztok NaNO3 (při 20 °C).  Získáte druhý podíl krystalů Cu(NO3)2·3H2O.

Předpokládejte, že rozpustnosti solí na sobě nezávisejí, takže hodnoty pro rozpustnost čistých látek ve vodě můžete použít i pro směsi.

rozpustnost Cu(NO3)2*3H2O: pri 20°C: 252g/100g vody a pri 60°C: 475,1g/100g vody

Vypočítejte:

a)      Kolik % NaNO3 obsahuje výchozí materiál?(výsledek 1)

b)   Kolik ml vody musíte odpařit pro získání druhého podílu krystalů? (výsledek 2)

c)       Kolik jste celkem získali krystalů Cu(NO3)2.3H2O? (výsledek 3) Kolik vás nakonec stál přečištěný Cu(NO3)2·3H2O, bez započítání nákladů na jeho rekrystalizaci (Kc za 500g)? (výsledek 4)


II.)
Čistou měď připravíte její redukcí z roztoku modré skalice. Připravte 200,00 g 15,00% roztoku modré skalice okyselené troškou kyseliny sírové, zahřejte jej na 50 °C a přidejte Fe v 25,00 % přebytku oproti stechiometrickému množství. Roztok udržujte mírně zahřátý, dokud nezmizí většina Fe. Poté odstraňte zbytky nezreagovaného Fe pomocí HCl. Čistou měď zfiltrujte, promyjte a vysušte. Usušenou měď dejte na lodičku, která váží 11,00 g, vložte ji do aparatury pro oxidaci a nechte zoxidovat za vzniku oxidu měďnatého.

Sestavte a vyčíslete potřebné rovnice.

Vypočítejte:

Kolik gramů modré skalice (Výsledek 1) a Fe (Výsledek 2) budete pro redukci mědi potřebovat?
Kolik mědi připravíte její redukcí z modré skalice, pokud budete uvažovat, že modré skalice zreagovalo 85,00 %? (Výsledek 3)
Z kolika procent se měď zoxidovala, pokud jste zjistili, že váženka s mědí po reakci vážila 18,20 g (Výsledek 4)

Pozn.: Pozor, při mezi výpočtech je potřeba zaokrouhlovat minimálně na 3 desetinná místa.

Děkuji mockrát!

Offline

 

#2 17. 12. 2018 10:02 — Editoval Jozka2 (17. 12. 2018 10:05)

Jozka2
Příspěvky: 195
Reputace:   13 
 

Re: chemické výpočty (stechiometrie a krystalizace)

↑ Jiří111:
První úloha je naprosto zmatečná. Z rozpustností vyplývá, že z nasyceného roztoku  Cu(NO3)2*3H2O ochlazením z 60 na 20° vypadne mírně pod 50% v krystalech (46% ). Získání 112g krystalů ze 150g znečištěné látky je fikce, hodná levnější sci-fi. Co si s tím počne chudák studující, netuším.

Offline

 

#3 17. 12. 2018 13:44

Jiří111
Zelenáč
Příspěvky: 2
Reputace:   
 

Re: chemické výpočty (stechiometrie a krystalizace)

↑ Jozka2:

Napsal jsem učiteli, a co ten druhý příklad?

Offline

 

Zápatí

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2005 Rickard Andersson