Matematické Fórum

Nevíte-li si rady s jakýmkoliv matematickým problémem, toto místo je pro vás jako dělané.

Nástěnka
🔒 23. 3. 2019 Přešli jsme na HTTPS. Prosíme o kontrolu funkčnosti fóra.
!! 17.06.2018 (Jel.) Khanova škola zve nadšence ke spolupráci na překladech návodů pro učitele a rodiče.
! 04.11.2016 (Jel.) Čtete, prosím, před vložení dotazu, děkuji!
17.01.2016 (Jel.) Rok 2016 s novými a novějšími krystaly od kolegy Pavla!
17.01.2016 (Jel.) Nabídka knih z oborů matematiky, fyziky, chemie
23.10.2013 (Jel.) Zkuste před zadáním dotazu použít některý z online-nástrojů, konzultovat použití můžete v sekci CAS.

Nejste přihlášen(a). Přihlásit

#1 10. 11. 2017 04:52

Pavel Nedbálek
Zelenáč
Příspěvky: 12
Reputace:   
 

Dělení nulou a filosofie nuly a čísel obecně

Snad celý život dost dobře nechápu, proč je dělení nulou, zejména dříve za socialismu ve školách, zcela striktně považováno za chybu.

Viz například WikipediE - dělení nulou

x^{2}-x^{2}=x^{2}-x^{2}

(x-x)(x+x)=x(x-x)

(1)(x+x)=x(1)

2x=x

2=1


Problém je dle mého názoru a dlouhodobého výzkumu již v samotné nejednoznačnosti definice samotného dělení
jakožto algebraické operace,

Například zápis

1. 6/3=2 - dnes socíálně uznávané obecné vyjádření tohoto významu.
(jenže toto je vyjádření topologicko - metrické (mimochodem bez normování - protože ať máte člověka vysokého jeden metr šedesát centimetrů nebo 2 metry je to stále j(jeden kus))). Ať je tedy hromada písku veliká 3 tuny nebo osm tun, je to stále jen 1 hromada.

(Zde tedy vlastně v případě 6/3=2 pracujeme s topologickým vyjádřením, kdy pracujeme  s úsečkou délky tři obecných libovolných jednotek délky u které zejména zkoumáme, kolikrát se vejde do úsečky délky 6 obecných libovolných jednotek délky.
- je jedno zda jde o mm, cm, m,  atd.)

2. 6/3=3 (Pro naše civilizační myšlení LEHKÝ ŠOK - ale je to zcela legitimní z pohledu možné definice  takovéto algebraické soustavy.)
Tyč dlouhá 6 jednotek délky, rozdělená (komparativně - zde myšleno nenormovaně - nejednotkově - dělení kružítkem a podobně) na 6 dílů (například délky 1, 2, 3 ale i 4,2, 0? atd.), dělená třemi kusy řezů = 3 kusy tyče bez ohled na jejich délku (nemusejí být stejně dlouhé)
Toto řešení je poněkud mimo obvyklé stereotypy současného školního myšlení i společenského myšlení.

Mě osobně se zdá výsledek 1=2 ve vztahu k dělení naprosto normální.
Když předělím 1 věc, 1 ks  napůl, dostanu 2 ks (podotýkám že kusy a ne dvě fyzicky stejné věci, dokonce například dva různě velké kusy, které jsou zároveň tedy stejné, společná jednotka kus, ale zároveň jiné, jinak geometricky či
hmotnostně velké.) (Jedno z řešení domnělého Russelova paradoxu - jsou tedy dva, různí, malý a velký a řece jsou oba zároveň stejní, jsou  každý z nich jeden kus. Russelův paradox platí právě naopak jenom ve velmi specificky zkonstruovaných algebrách - algebraických systémech.)


Obecně si lze představit i například krejčovský svinovací metr, který má každý centimetr například v jednom decimetru jinak dlouhý, ale je důležité, že v každém jednom decimetru tohoto krejčovského centimetru je deset kusů těchto v tomto dm různých centimetrů, které dohromady tvoří jeden decimetr - jednotek ISO, jak tento běžně známe- - například a podobně.

(Naše povětšinou "peristaltické" kulturně stereotypní myšlení nám v tomto pohledu na věc poněkud brání i když právě tohle je zcela normální.)


Dělení lze tedy velmi dobře přirovnat například  k sekání mečem.

Jestliže jednu věc jedním sekem tohoto meče přeseknu napůl, podotýkám, že tyto poloviny jsou zpravidla v praxi nestejně velké a tedy kusové, čímž jsou stejné - teoretická aproximace vypuštěním vlastnosti, kus jako kus - např. optické vnímání a pod.) dostanu 2 ks. Jestli-že tedy beru operaci dělení jako proces, funkci, pak je výsledek 1=2 poměrně logický, ještě lépe postaru 1-> 2 a ještě lépe po staronovu 1<->>2
(kde 2 je vlastně kupodivu menší co do fyzické velikosti jednotlivých komponent ale zvětšuje se jeho entropie, která je Zde zrovna je symetrie  rovna 2 - "přibývání dělením") (jeden kus se v procesu dělení stal 2 kusy, kdy tento ale nezachovává nutně symetrii. Množství tyto ks vytvářející hmoty může být u každého ks jiné, ale symetrie množství jakožto popisu soustavně se symetricky opakujících procesů či stavů množství či přibývání ubývání a podobně, které tedy popisuje cyklicitu procesu přibývání či ubývání stejného, obecně cyklicytu procesu změny množství prvků v libovolné množině. )

JEDNOTKA MNOŽSTVÍ JE JENOM JEDNA, zde jeden kus,  KTERÁ SE TEORETICKY DONEKONEČNA VÍCE MÉNĚ  stále CYKLICKY OPAKUJE, POKUĎ TENTO PROCES OPAKOVÁNÍ NENÍ PŘERUŠEN ČI ZMĚNĚN JINÝMI PROCESY.) Únavou číslice píšícího badatele, totálním vyčerpáním systémových prostředků, či vesmírných a planetárních zdrojů do té míry, že je tento proces dále nemožný.

Jestli-že seknu mečem jednou a trefím, pak 1/1=2 asymetricky, symetrii není nutno zatím blíže specifikovat , tedy           
1/0=1, nulové seknutí mečem znamená zachování původního předmětu vcelku, tedy jde klasicky právě o tzv. nulární operaci dělení. Buď seknu a netrefím, nebo neseknu a nebo vůbec ani meč nemám a sekat třeba ani nechci neboť jde například o modlení svátky a podobné. Například lze tedy říci, že 2*3=6 obsahuje nulární operaci dělení čísla 2 i 3 tak jako lze říci, že jsou zde v rovnici nulárně přítomni sloni a podobně což vlastně ani není třeba formálně zde vyjádřit.

Zajímavé je tedy dělení 1/1=2 a následně 2/1= tedy 1+ 1/2= 1+1+1 ( překvapivě kvantifikace, i když z původního kusu dle původní staré logiky ubývá, tak z něj vlastně spíše správně neubývá, ale je tento dělen. Je tedy rozdíl mezi dělením a oddělováním atd.). I když velikost prvků ubývá,
přibývá jejich množství - zákon zachování.

Co když ale tyto částice urychlíme na maximum, bude jejich celková dynamická síla a tedy hmotnost větší než na maximum urychlené původní těleso? V některých prostředích za určitých podmínek asi ano jindy ne.

Platí ale  také 1/1=2 a 2/1 = 4, kdy obě části jednou rozdělené tyčinky můžeme položit vedle sebe rovnoběžně a přeseknout je jedním sekem, odtud 2/1=4.

Těžko tedy opravdu mnohdy říci o čem to vlastně někdyje.

Jestli-že dostaneme do ruky onu 8 cm dlouhou tyčinku, jak byla dlouhá původně tyč, z které byla tato tyčinka oddělena?

V jakém stupni dělení této původní tyče tedy vlastně nyní jsme?

Jedním jediným sekem své Laserové zbraně přesekl 650 789 231 tyčinek na .... ?, - na tři sta třicet tři stříbrných střech.


Obecně tedy kupodivu 8/2 může také znamenat osm napůl např. osm cm něčeho napůl prakticky bez problému proveditelné) - 8/2=(2 ks) po 4 cm (dostaneme tedy jako výsledek ks nebo centimetry  z těch původních 8 cm a 1 ks
a je to tedy nejednoznačné definicí viz, tento zápis. Nezachovává to totiž jednotky, což ale není ze zápisu vzorce dělení zcela na první pohled patrné.  V praxi ale jde vzít osm centimetrů dlouho tyčku (nazvat ji tak) a udělat z ní prakticky  2 ks a nazvat je tak, i když procesně myšlenkově toto je vlastně logická chyba dle původní  poučky o nutnosti zachování stejnosti jednotek. Je zde tedy dobře vidět, že normovaná metrika ve fyzickém procesu dělení materiálu nehraje roli a proto aby k procesu rozdělení materiálu (tyčinky) prakticky došlo, nemusí toto rozdělení materiálu nastat nutně dokonce ani v polovině tyčinky a může být tedy ASYMETRICKÉ a normování v tomto procesu dělení není tedy nezbytně nutné použít.

(Stejné lze dělit jiným (i stejným)) ... atd.

Jestliže ale hovoříme o tyčince 8 cm dlouhé, je zde sice normování, ale není z toho možno jednoznačně dovodit,
že dělení dvěmi musí být nutně SYMETRICKÉ, stačí když bude toto dělení normované a nastanou tedy kusy 3,5; 2,6; atd. jde, li o dělení napůl.

Při dělení tyčinky 8 cm dvěmi ale také může jít o DĚLENÍ DVĚMi ŘEZY kdy tedy dostaneme zdánlivě paradoxní výsledek 8/2=3 (cm - 8 - 8 ks cm, řezy - 2 - 2 ks řezů, kusy -3 ks - 3 ks po 8/3  ks cm postaru , tedy hned tři jednotky v jednom vzorci, i když tyto nejsou na první pohled patrné), Osm je tedy při dělení např 2 - mi vlastně liché číslo?

Lze tedy říci, že dělení a násobení jsou dva zcela filosoficky rozdílné procesy a nejsou ireverzibilní.


Z toho je zjevné, že

osm napůl 8/2=4 (postaru); 4/2 se kupodivu rovná (jedno lomítko = jeden sek - jedna operace dělení)
4 cm/2=2 a zároveň lze definovat = 3 atd. a nebo například také ... atd. (/2 by mohlo teoreticky znamenat sekni 2x)


Zajímavostí nuly je mimo jiné to, že nabývá zcela různých druhových hodnot (nula brambor je filosoficky něco
jiného než nula novin, ale matematika toto popisuje obecně definovanou logickou aproximací množství aniž by toto dále mnohdy zkoumala)

Toto je dobře patrné  v teorii přirozených čísel, kdy přirozená čísla ze své podstaty nemají vůbec žádnou nulu.
Popisují zejména přirozené hmotné objekty. Nelze fyzické tělo, tak jak tento proces známe  z naší soustavy z běžné životní praxe nasitit tzv. nulovým bramborákem (Dlouho bychom nevydrželi).

Nula se vyskytuje až v první logické nadstavbové rovině logických objektů, kterou máme uloženu jako teoretickou informaci o předmětech -matrici -  a tedy i o onom bramboráku v paměti v hlavě a ne v logické rovině přirozených čísel, jako logický důsledek funkce vědomí.

Pomocí jen a jen samotných přirozených hmotných objektů bez nadstavbové logiky vědomí nejspíše nelze nulu vytvořit.

Abychom o něčem mohli říci, že něco není, musí toto nejdříve nějak být  abychom toto mohli uchopit nějak svojí myslí
a porovnat jako etalon se sdělovaným, pokud oba ctíme při této komunikaci ovšem opravdu alespoň dostatečně stejnou logiku, nejde-li ovšem o náhodu a nebo vyšší moc (rozuměli si ať dělali co dělali alespoň v tom podstatném).
Pokud ovšem například nejsme třeba i nevědomí telepaté a podobně.

Tato problematika je natolik složitá, že jsem ji zde pouze nastínil, a ve skutečnosti by její skutečný podrobný
vyčerpávající popis trval neuvěřitelné spousty let a tisíciletí a byli bychom teprve zcela  na počátku celého univerza
těchto vědomostí.

To co je zde napsané je jen nepatrné a velmi hrubé nastínění problematiky a je jasné že je možné vznést proti tomuto
zde uvedenému stovky tisíce ba i milióny upřesňujících námitek a jde tedy jen  o základní upozornění na možné problémy a souvislosti zde toliko hrubě nastíněné.

Rád bych tedy, aby jste se k této zde nastíněné problematice pokusili alespoň nějak vyjádřit a ozvali se mi na
zde uvedenou e-mailovou adresu PavelNedbalek@seznam.cz.

Za případné chyby se omlouvám, ale je moc hodin od včerejšího rána.

S pozdravem

          Pavel  Nedbálek   10.11.2017 - 4:44:44    (d.m.r(po kristu) - h:min:s) v Mostě, ČR

Offline

 

#2 10. 11. 2017 06:24

vlado_bb
Moderátor
Příspěvky: 4021
Škola:
Reputace:   100 
 

Re: Dělení nulou a filosofie nuly a čísel obecně

↑ Pavel Nedbálek: Na zaklade Vasho prispevku sa da konstatovat ze uvedeny problem  pre Vas zostane zahadou aj dalej. To by Vam ale nemalo nijako vyrazne branit v plnohodnotnom zivote.

Online

 

#3 10. 11. 2017 12:22

Pavel Nedbálek
Zelenáč
Příspěvky: 12
Reputace:   
 

Re: Dělení nulou a filosofie nuly a čísel obecně

↑ vlado_bb:

Jak to tedy je ?

Klidně mohu tvrdit, že zápis syntaxe 6/2=3, se vyslovuje a tedy i chápe například jako [a/b=c,
kde znak 6 se vyslovuje [a], znak / se vyslovuje [krát] znak  2 se vyslovuje [pipi] ,  znak = se vyslovuje [velká ústa proroka]  atd., (proto přeskok znaku 2 přes znak 6 směrem doleva, aby tento znak 2 nebyl zezadu pohlcen těmito ústy proroka), kdy znak 6 je zak rytíř - s otevřeným hledím ? - který na ústa proroka vidí a ubrání se tedy lehce pohlcení ústy proroka na rozdíl od znaku 2?

Každý tomuto zápisu vzorce může přece přiřadit libovolnou hodnotu, JE NA TO NĚJAKÁ ZÁVANÁZNĚ PLATNÁ NORMA?
Nebo právě tohle je ta pravá skutečná (demokratická)svoboda, kdy si každý může dělat opravdu co chce?

Je tedy jasné, že zápis 6/2=3 je jeden jediný znak typu čínského znaku jedné vysoce kulturně vyspělé doměle zaniklé ? civilizace, kdy je právě z tohoto zjevné,  že  syntaxe 6/2=3 se čte mbua - mbua - bat - mat, vyslovuje [hatátitlá] a zapisuje kvuo vuo vong tang mu - dej mu tmu, ale pro čtení na obrazovce je zobrazena interpretem jako 6/2=3?

Že třeba když Policistu dle zákona 273/2008 § 12 požádáte o  předložení služebního průkazu když Vás zataví
a on to odmítne, že stačí odznak na údajné uniformě,  což ale není odznak ale kovové identifikační číslo,
což neví ani tento policista ani krajský ředitel  (Státní) Polcie Ústeckého kraje, protože neznají obsah vyhlášky
č. 122/1995 ministerstva vnitra ČR, která odznakem dle vyhlášky č. 122/1995 § 8 a zejména § 10 myslí odznak kriminální policieje tou zaručeně pravou interpretací algebraického systému č. 273/2008 (§ 12) a následně? Oni totiž nejspíš ani neví, že taková vyhláška existuje, stará teprve cca 22 let, no a do důchodu již vlastně není až tak daleko, tak o co vlastně jde? Její obsah neznají nejspíš vůbec. Plnohodnotný život ?)

Máme přeci pistole. je nás cca 70 000, a rozpočet máme cca 1 miliardu, můžeme ze zákona šířit klamavé informace a
zastírat svoji totožnost, máme na to i výcvik, kdo na nás z obyčejných lidí vlastně může?

(Mám na to dokonce i úřední dokument a výsledkem je, že jakožto invalida III. stupně mám skutkovou podstatou
zcela bezdůvodně odstavené své auto na parkovišti města Most od 12. měs.2016 dodnes a stále ještě
jsem ani nedostal zákonem stanovené doklady a státní  orgány stále obstruují, asi spoléhají na to, že dříve umřu než na ně dojde.)

Neznamená například zápis 6/2=3, že číslice 2 se metodou skoku o tyči přesune za číslici 6 směrem
doleva 3 x, což pak jako výsledek vypadá /2/2/26=6/2 *3 = (6/2=3)?
Nebo třeba že 6/2=3 = 6/2=34, neboť je cílem úlohy vytušit, že za trojkou je ještě třeba vzít v úvahu skrytou čtyřku typu Hiden?, což je při použití kódového interpretu Tak Va mak Va Pak Va.., svým významem to co se vyslovuje [Tak mak pak vak, vak vak, kvak, tedy s dovoleno koncovkou (kvak)?] .  Můžeme si přeci dělat co chceme, nebo ne? Co není vysloveně zakázáno je přeci nevysloveně dovoleno.

Odděĺovat matematiku od filosofie je opravdu problém!

Těším se na něčí opravdu kompetentní odpověď.

Můj e-mail je PavelNedbalek@seznam.cz

V Mostě 10.11.2017 12:17:17

S pozdravem   

      Pavel Nedbálek

Offline

 

#4 10. 11. 2017 12:28

Pavel Nedbálek
Zelenáč
Příspěvky: 12
Reputace:   
 

Re: Dělení nulou a filosofie nuly a čísel obecně

Text na konci

Neznamená například zápis 6/2=3, že číslice 2 se metodou skoku o tyči přesune za číslici 6 směrem
doleva 3 x, což pak jako výsledek vypadá /2/2/26=6/2 *3 = (6/2=3)?
Nebo třeba že 6/2=3 = 6/2=34, neboť je cílem úlohy vytušit, že za trojkou je ještě třeba vzít v úvahu skrytou čtyřku typu Hiden?, což je při použití kódového interpretu Tak Va mak Va Pak Va.., svým významem to co se vyslovuje [Tak mak pak vak, vak vak, kvak, tedy s dovoleno koncovkou (kvak)?] .  Můžeme si přeci dělat co chceme, nebo ne? Co není vysloveně zakázáno je přeci nevysloveně dovoleno.

se na konec přesunul nějak omylem, má být na začátku.

Offline

 

#5 10. 11. 2017 12:29

vlado_bb
Moderátor
Příspěvky: 4021
Škola:
Reputace:   100 
 

Re: Dělení nulou a filosofie nuly a čísel obecně

↑ Pavel Nedbálek: Zapis $\frac ab$ oznacuje cislo $c$, pre ktore je $a=bc$.

Online

 

#6 10. 11. 2017 12:47

misaH
Příspěvky: 10639
 

Re: Dělení nulou a filosofie nuly a čísel obecně

↑ vlado_bb:

Si si istý?

Prikláňam sa ku kvak kvak ňak mak vak.

Offline

 

#7 10. 11. 2017 15:21

Pavel Nedbálek
Zelenáč
Příspěvky: 12
Reputace:   
 

Re: Dělení nulou a filosofie nuly a čísel obecně

Z filosofického pohledu, kdy matematiku bereme jako součást filosofie
je de fakto zápis a/b označuje číslo c tvrzení, že tento algebraický systém
kromě operace existuje znak a ,existuje znak b, existuje znak /, zná i existuje znak =, existuje znak*,
a že znaky a,b,c, /, *, = lze seskupovat do skupin a/b, a*b=c, dále, že
tento algebraický systém zná uskupení znaků

a)Zápis a\b označuje číslo c, pre ktore je a=b*c.

Toto lze také vyjádřit pro jiný interpret

b)Zapis $\frac ab$ oznacuje cislo $c$, pre ktore je $a=bc$.

Lze také v tomto systému tedy vytvořit kombinaci znaků

c)Za/pis ab označ*uje čislo c, pre kto=re je abc?

Je vhoné připustit, že kombinace znaků

a)Zápis a\b označuje číslo c, pre ktore je a=b*c.
Má nejen syntaktický (zápisový) ale i sémantický významový obsah?
Co když je to jen malba kterou je vidět jen speciální noktovizí, třeba infra nebo digi, kterou
jinak normálně nevidíme?


Vytvořila tento řetězec vědomá fyzická osoba, fyzická osoba dle zákona č 89/2012 Sb - Občanský zákoník, pomocí klávesnice počítače a software,
jde o strojově vyspělým počítačovým programem vygenerovaný text se smysluplným obsahem  - sdělení uměle vytvořené kyberinteligence,
Nebo ho poslala FBI či BIS, nebo například bůh sám sobě přes vývojovou vzdálenost miliónu let,
hovoříc takto skrze nás sám k sobě?
Atd.
(A nebo jsou to mimozemšťané, pokud ovšem nemáte zrovna horečku, pak jsou to určitě mimozemšťané.)

Jaký by třeba řetězci

a)Zapis a\b označuje číslo c, pre ktore je a=b*c

přiřadil rodilý angličan neznající český jazyk, nemaje k dispozici potřebného tlumočníka z češtiny
do angličtiny ani nějaký překladový software a podobně význam?

Bylo by výsledkem jeho přečtení tohoto řetězce jen to, že by pravil "It is stupidity." (Je to hloupost)


Jak by rodilý čech, neznající vůbec ani trochu anglický jazyk

Pochopil obsah anglického textu

a) A record a\b marks digit c, for which is a=b*c.

nemaje k dispozici jakoukoli možnost překladu?

Jak by v algebraickém systému

a)Zápis a\b označuje číslo c, pre ktore je a=b*c.

vypadal výrok, algebraický systém

a)Zápis a\b označuje číslo c, pre ktore je  a=b*c. přiřazuje sémantice  (významu) a/b (a děleno b)
operaci násobení  a=b*c, možnost operace dosazení například výrazu  a=b*c za a
i když původní definice a/b operaci násobení a dosazení nemá zřetelně jasně definovanou
a nemá jednoznačně  ani definován význam - sémantiku, kterou by měla v mysli vyvolat
syntaxe a/b ?

Lze na kalkulačce, která má odstraněné tlačítko násobení vykonat násobení?

(ano i ne jak se to vezme, lze sice napsat 2*3=2+2+2, ale je to násobení?)
Není tedy násobení vlastně zvláštní ZJEDNODUŠENÝ ZÁPIS zvláštního případu
sčítání?

Co by jste řekl tvrzení, že výraz 2*3=2+2+2, má sémantickou - významovou hodnotu
2*3=3*2=2+2+2=[(2+1)+(2+2)+(2+3)]=(2+1]+(2+2)+(2+3)=(3)+(4)+(5)= 12,
kdy použitý interpret výrazu 2+2+2 přiřadí každé pozici se znakem 2 ještě znak + a znak čísla pozice
směrem zleva doprava, tak jak je zde vidět?

Je možná číselná (znaková) osa - uspořádání 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ?

Co když si na tričko napíší znaky 123 a spatří to senzory nepřítele a právě proto buď zahájí nebo nezahájí
palbu?

Jestli-že je možná číselná (znaková) osa - uspořádání 1,2,3,4,5,6,7,8,9 , jak ji právě z praxe známe?
je také možná číselná osa, uspořádání například 5,7,3,2,1,8,9,6,4
(a co třeba osa 5,5,7,3,2,1,8,9,9,6,5,4 - o tom až jindy.)

Je tedy jasné, že máme-li uspořádání řady 5,7,3,2,1,8,9,6,4,

označuje v tomto systému znak 5 množství 1 dle své pozice, znak 7 množství dvě, atd.


vypadá-li tedy popis operace sčítání dle řady - v tomto algebraické soustavě 1,2,3,4,5,6,7,8,9  -  1+2+3=6
pak  tedy  v soustavě 5,7,3,2,1,8,9,6,4, popis toho samého logicky vypadá 5+7+3=8 (znak 8 je šestý znak
v řadě 5,7,3,2,1,8,9,6,4, stejně, jako je šestý znak v řadě  1,2,3,4,5,6,7,8,9 znak 6)

Musíme znak 6 a obecně jakýkoli znak nějak nazvat nebo ho stačí jen opsat aniž bychom se zabývali tím, jak
se tento znak nazývá a co značí?

V tomto případě jde nejspíše asi jenom o piškvorky?

V Mostě 10.11.2017 15:00:19

S pozdravem

    Pavel Nedbálek

Offline

 

#8 10. 11. 2017 20:02

edison
Příspěvky: 1296
Reputace:   30 
 

Re: Dělení nulou a filosofie nuly a čísel obecně

Po přečtení náhodného vzorku asi 10 % textu z různých Nedbálkových příspěvků nezbývá než souhlasit s ↑ vlado_bb: :-)

Offline

 

#9 11. 11. 2017 03:28

Pavel Nedbálek
Zelenáč
Příspěvky: 12
Reputace:   
 

Re: Dělení nulou a filosofie nuly a čísel obecně

S tím dělením nulou je to již jasnější.

Záleží, jestli posuzujeme problém podle možnosti vykonání nulové operace nebo podle výsledku který byl dosažen.

a) podle možnosti vykonání operace je do určité míry možný její nulový výsledek jejím nevykonáním.
b) hodnocením podle výsledku je zjevno, že nulovým seknutím meče není možné

   dosáhnout fyzického rozdělení například špalku na dvě poloviny.

    výsledek očekávaného procesu dělení je tedy nula protože operace proběhla nulově (např. v právu tedy osoba
    nebyla dotčena), což ale nelze dosti dobře
    při klasickém lidovém uvažování oddělit od nuly vyjadřující nulovost výsledku u operace, která podle výsledku být
    nulová nemůže, protože při její nulovosti by nenastal fyzický účinek této operace, který tedy aby touto operací
    účinkem mohla podle své účinnosti musí být nenulový. Pokud je nulová je tedy neprojevitelná co do
    účinnosti očekávané a tedy nutné  deformace způsobené tímto působením.

Z tohoto pohledu není tedy dělení nulou v oboru přirozených čísel možné podle výsledku (nulový vliv), ale je možné
z pohledu možnosti vykonání jakékoli nulové operace s výsledkem nulového zahájení této operace.

Dobře  je to vidět u obráběcích strojů, například soustruhů CNC.Upnu jednoduchý polotovar, obrobím ho programem - výchozí nejjednodušší možný zcela nenulový stav.

Pak upnu další stejný polotovar a obrobím ho nulovou operací obrábění, tuto vůbec nespustím
Výsledek nulové operace je, že nenastal požadovaný výsledný tvar a výsledek
je, že operace je nulová a nulová změna tvaru tedy nastala.

Jenže pokud bych program spustil a byl zcela stejný jako u kusu prvního,
nulová změna polotovaru by nemohla nastat, nůž by začal zase úplně stejně
jako v případě 1 odebírat materiál, vyjma případu, kdy bychom
změnili velikost souřadnic a obráběli tímto "stejným ?" programem jakoby větší
polotovar než je ten skutečný.

Program v tomto případě dvě je tedy
stejný v části programové, ale liší se pouze v části tabulka rozměrových dat.
V konečném důsledku je tedy bráno striktně jiný. Větší výrobek je jiný pro montáž
v přesné výrobě než původní výrobek první, menší. Případ 1/0

Problém pro obecné logické analogové myšlení je, že je výsledek 0 možno splnit
hned dvěma způsoby a je to tedy nejednoznačné z hlediska předpokladu
jednoznačnosti a jednoduchosti popisu tohoto. (Předpoklad, že nic, nula je jen jedna
- viz např. číselná osa je tedy zde v tomto případě opět do určité míry zavádějící a mylný.)

Je důležité, že pokud do soustruhu neupnu žádný výrobek a spustím program
jako v případě prvním, proběhne operace obrobení s výsledkem nula, tedy úspěšně
nulově 0/1.

Pokud neupnu žádný polotovar a nespustím operaci obrábění,
nastane stav 0/0, který je stále (opakovaně ?) přítomný až do té doby dokud
nespustím stroj s programem jako v případě jedna atd.Děkuji za trpělivost čtenářů. Konečně jsem dostal nápad.


Musel jsem s tím žít více jak 40 let, je to ulevující pocit.


S pozdravem

   Pavel Nedbálek

11.11.2017, 3:25:54 V Mostě

Offline

 

#10 11. 11. 2017 19:20

check_drummer
Příspěvky: 2660
Reputace:   73 
 

Re: Dělení nulou a filosofie nuly a čísel obecně

Dělte si nulou jak chcete, ale neříkejte tomu václavky...
Tedy ve standardních strukturách jako racionální, reálná čísla a tedy obecně tělesa, nulou nedělíme, protože bychom se dostali do sporu s jejich axiomy. Nikomu ale nic nebrání definovat si vlastní strukturu, kde si dělit nulou může.


Jak se nazývá množina shodných disjunktních krychlí?
Ragú

Offline

 

#11 11. 11. 2017 19:29

check_drummer
Příspěvky: 2660
Reputace:   73 
 

Re: Dělení nulou a filosofie nuly a čísel obecně

Pavel Nedbálek napsal(a):

Snad celý život dost dobře nechápu, proč je dělení nulou, zejména dříve za socialismu ve školách, zcela striktně považováno za chybu.
...

.. kdežto za kapitalismu to již takový prohřešek není?... Případně v monarchii může nulou dělit pouze král.


Jak se nazývá množina shodných disjunktních krychlí?
Ragú

Offline

 

#12 12. 11. 2017 11:40

Pavel Nedbálek
Zelenáč
Příspěvky: 12
Reputace:   
 

Re: Dělení nulou a filosofie nuly a čísel obecně

Problém konstrukcí bez nuly, které jsou ve vztahu k nule sporné je v tom,
že pokud v nich nebudete pracovat s dělením nulou vy, může to udělat někdo jiný za Vás.

Písmena (znaky) 1,2,3,4,5,6,7,8,9 (např. definované jako textové řetězce, tedy znaky typu nenumerik),
nemusí být vyjádřeny pouze záznamem v mysli nebo na papíře. Lze je zaznamenat i do fyzické hmoty.
Dokonce i tak, že tyto znaky odlijeme z kovu, z betonu, vyfrézujeme z oceli a podobně.

V řadě 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 zhotovené materiálově tímto způsobem dělení nulou zjevně možné je.
Jestliže tedy kamenný znak 0 použiji jako pěstní klín nebo z něj vyrobím sekeromlat a podobně,
LZE NULOU ZCELA BEZPEČNĚ DĚLIT. Takto zhotovený matematický nástroj by pak přiměřeně veliký a pevný
dřevěný špalek  měl být schopen bez větších problémů rozdělit. Horší je to s nulovým sekem.
Je tedy zjevné, že by v takovém případě bylo třeba označit 0 znakem 1, případně znegovat celý výraz,
čímž bychom dostali že nula = například 10, nedělení je dělení a podobně. V takovém případě je těžko odpovídat za ztráta a za to, že systém zničeho-nic například sám od sebe začal dělit nulou.

Je tedy jasné, jak nás učí historie, že pokud někdo vytvoří algebraický systém, který nulou nedělí, zcela určitě v něm tedy k dělení nulou dříve nebo později dojde.

Je to známe z dnešní praxe.

I když zákon neumožňuje metodou úpravy přednosti v jízdě
na veřejných komunikacích dělení nulou, přesto tam dříve nebo později někdo vlétne, jak již bylo praxí prokázáno, čtyronulopneumotoraxem a pokusí se to tam všechno rozsekat na kusy.

(Určitě je dobré si položit otázku, který z Vámi momentálně používaných znaků se ve Vašem systému právě projevuje jako pracující nula, provádějící opakovaně nebo náhodně nulovou operaci dělení  nulou.)

Jakou máte záruku, že při stisknutí některého tlačítka na Vašem počítači nebo mobilu jste právě neodpálili nálož v některé z rozvojových zemích, kdy za Vás to ostatní obratně zařídil někdo jiný? KARMICKÉ DŮSLEDKY BUDOU URČITĚ
STRAŠNÉ.


S pozdravem

  Pavel Nedbálek 


V Mostě dne 12.11.2017 11:31:32

Offline

 

#13 12. 11. 2017 11:47

Pavel Nedbálek
Zelenáč
Příspěvky: 12
Reputace:   
 

Re: Dělení nulou a filosofie nuly a čísel obecně

Myslíte Achilleovo tvrzení: Ocitl jsem se v patové situaci, protože jsem neměl paty?
Nebo Achilleovo tvrzení  Ocitl jsem se v patové situaci, protože mi búh dal paty?
Nebo je to ještě jinak?

S pozdravem

  Pavel Nedbálek 


V Mostě dne 12.11.2017 11:46:46

Offline

 

#14 12. 11. 2017 11:57

vlado_bb
Moderátor
Příspěvky: 4021
Škola:
Reputace:   100 
 

Re: Dělení nulou a filosofie nuly a čísel obecně

↑ check_drummer: Myslim, ze nedorozumenie sa vysvetlilo. Autor povodneho prispevku nema na mysli matematicke struktury a operacie v nich.

Online

 

#15 12. 11. 2017 13:43

Pavel Nedbálek
Zelenáč
Příspěvky: 12
Reputace:   
 

Re: Dělení nulou a filosofie nuly a čísel obecně

Každá struktura je Matematická.

Pavel Nedbálek

V Mostě 13.40.2017 13:40:14 (12:11.2017)
(40 týdnů po krirtu)

Offline

 

#16 12. 11. 2017 13:51

misaH
Příspěvky: 10639
 

Re: Dělení nulou a filosofie nuly a čísel obecně

↑ vlado_bb:

Že sa Ti chce... :-)

Offline

 

#17 12. 11. 2017 13:52

Pavel Nedbálek
Zelenáč
Příspěvky: 12
Reputace:   
 

Re: Dělení nulou a filosofie nuly a čísel obecně

Omlouvám se za chybu, mělo tam být

Pavel Nedbálek

V Mostě 13.40.2017 13:40:14 (12:11.2017)
(40 týdnů po kristu)

Offline

 

#18 12. 11. 2017 14:18

Pavel Nedbálek
Zelenáč
Příspěvky: 12
Reputace:   
 

Re: Dělení nulou a filosofie nuly a čísel obecně

Že sa Ti chce... :-) ?

Já Vaší kultuře mnoho nerozumím, musíš mi to napsat opravdu polopaticky.

Záleží na tom kde jsme svou myslí.


S pozdravem

  Pavel Nedbálek 


V Mostě dne 12.11.2017 14:18:00

Offline

 

#19 12. 11. 2017 14:51

Pavel Nedbálek
Zelenáč
Příspěvky: 12
Reputace:   
 

Re: Dělení nulou a filosofie nuly a čísel obecně

Co třeba myslíte skupinou anomálií ":-)" ?

Jde o samostatné výskyty :, -, ) skupinu ":-)"nebo o co tedy vlastně jde? Má to nějakou sémantiku nebo to slouží k soustředění mysli?
Já bych v tom spatřoval například popis brždění SU 27.

S pozdravem

  Pavel Nedbálek 


V Mostě dne 12.11.2017 14:46:36

Offline

 

#20 12. 11. 2017 15:01

Pavel Nedbálek
Zelenáč
Příspěvky: 12
Reputace:   
 

Re: Dělení nulou a filosofie nuly a čísel obecně

Mám například špatné zkušennosti s černou magií.

Uzavřou s Vámi smlouvu na dodávku rohlíků a když to podepíšete, přejmenují slovo rohlíky na slovo bacili,
A máte z toho angínu. (Oslabí Vás tím). Pokud to nestačí, tak Vás přehlasují většinou a uzavřou k tomu výkladovou smlouvu o které nikdo neví, že syntaxe rohlík znamená významem to co donedávna bylo označováno slovem rohlík.

S pozdravem

  Pavel Nedbálek 


V Mostě dne 12.11.2017 15:50:00

Offline

 

#21 12. 11. 2017 15:19

vlado_bb
Moderátor
Příspěvky: 4021
Škola:
Reputace:   100 
 

Re: Dělení nulou a filosofie nuly a čísel obecně

Pavel Nedbálek napsal(a):

syntaxe rohlík znamená významem to co donedávna bylo označováno slovem rohlík.

Este ze tak.

Online

 

#22 12. 11. 2017 15:46

Sherlock
Příspěvky: 856
Škola: PřF MUNI
Pozice: student
Reputace:   33 
 

Re: Dělení nulou a filosofie nuly a čísel obecně

:-D

Offline

 

Zápatí

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2005 Rickard Andersson